• Campus UAB
 • Sr, Joan Anton Català
 • Sr, Toni Santana
 • Sr.Salvador Alsius
 • Sr. Manel Larrosa
 • Dr. Antoni Trilla
 • Sr.Albert Beorlegui
 • KamBrass Quintet
 • Sr. Pol Avinyó
 • Sra. Anna Castellanos
 • Sr. Jordi Camins
 • Fanny Bulló i Josep Mª Roviralta
 • Sr. Xavier Chavarria
 • Sr. Jorge Rodríguez
 • Belles Arts
 • Aula d´Extensió Universitària de Sabadell, per a la Gent Gran
 • Escola de música de la Creu Alta

MENU

Avís legal


  AVISOS LEGALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT 

 

 

El lloc web www.aulasabadell.cat (en endavant, el "Lloc Web") és propietat de AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SABADELL, PER A LA GENT GRAN  

CIF: G64255417.

Domicili: Plaça de Sant Joan, 1-A (Antic Mercat de Sant Joan), 08201 Sabadell (Barcelona)

 

Atenció a l'Usuari AULA D'EXTENSIO UNIVERSITÀRIA DE SABADELL, PER A LA GENT GRAN .  Correu electrònic: aulasabadell@hotmail.com. (d'ara endavant responsable del fitxer). 

 

AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SABADELL, PER A LA GENT GRAN li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest Lloc Web (d'ara endavant "Condicions Generals d'Ús") que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d'aplicació. Atès que www.aulasabadell.cat podria modificar en el futur aquestes condicions d'ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

 

Amb l'ànim que el lloc web s'ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa www.aulasabadell.cat com recomana a l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les condicions generals d'ús intentarà ser solucionada contactant amb www.aulasabadell.cat a través del telèfon 937220428 o  l'adreça de correu electrònic:

aulasabadell@hotmail.com

 

 

1 - OBJECTE

www.aulasabadell.cat subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d'Ús així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant "Política sobre Protecció de dades"). 

 

L'accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d'usuari i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d'Ús, reservant www.aulasabadell.cat el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, s'ha d'abstenir respecte a l'ús d'aquest lloc web.

 

Així mateix, queda advertit que, de vegades es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

 

És important, tenint en compte la recent normativa europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU que intenta preservar la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, que llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la informació Bàsica que li facilitem També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

RESPONSABLE: CIF: G64255417. Plaça de Sant Joan, 1-A (Antic Mercat de Sant Joan), 08201 Sabadell (Barcelona)

Atenció a l'Usuari AULA D'EXTENSIO UNIVERSITÀRIA DE SABADELL, PER A LA GENT GRAN .  Correu electrònic: aulasabadell@hotmail.com. 

 

FINALITAT: Gestionar serveis o d'una altra índole relacionats amb el nostre objecte social per part de clients, proveïdors, sol·licitants o persones de contacte.

 

LEGITIMACIÓ: Consentiment de l'interessat, relació de negoci i / contractual.

 

BASE LEGAL:  Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

 

DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARCO d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així com el dret al bloqueig i portabilitat.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional i complementària a la bàsica sobre les seves dades personals ( "segona capa"), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem per poder exercir els seus drets.

 

 

2. SERVEIS

AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SABADELL, PER A LA GENT GRAN http://www. aulasabadell.cat.

 

Descripció serveis que ofereix: informació sobre les activitats presents, passades i futures del funcionament de l'entitat, així com altres informacions d'interès pels nostres socis i la societat en general, donat que és una pàgina web oberta

 

Contingut i ús: L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SABADELL, PER A LA GENT GRAN i que es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes awww.aulasabadell.cat podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

 

A la pàgina web podrà trobar per si és del seu interès dels apartats o temes següents:

·      informació sobre l'organització de l'entitat, les activitats ordinàries i extraordinàries de qualsevol tipus, passades, presents o futures, les classes setmanals i les sinopsis de les mateixes

 

Enllaços (links):

La presència d'enllaços (links) a les pàgines té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

 

Les publicacions realitzades a la nostra pàgina web poden incloure enllaços a llocs web de tercers. Aquests llocs tindran les polítiques de privacitat diferents dels establerts en el present document. Per la nostra banda, declinem tota responsabilitat pel compliment de les polítiques de privacitat dels llocs web de tercers, i recomanem a tots els usuaris que revisin les polítiques de privacitat d'aquests.

 

L'empresa no utilitza tècniques creuades de màrqueting, tot i que cal tenir en compte que terceres parts poden triar utilitzar el "giny" de l'empresa en la seva pròpia pàgina web. Un "giny" és una petita porció de codi que inserit en un lloc web de tercers dóna accés ràpid a alguna de les campanyes de www.aulasabadell.cat.

 

Seguretat:

AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SABADELL, PER A LA GENT GRAN posarà tots els mitjans tècnics al seu abast per preservar les seves dades de caràcter personal que, de cap manera es comunicaran a tercers sense el seu previ consentiment. 

 

Els nostres arxius estan protegits conforme, la LSSICE 34/2002, la Llei general de telecomunicacions, i el recent Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

 

 

 

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l'accés de determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència a www.aulasabadell.cat, quedonarà a aquestes dades tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Secció de Política de Protecció de Dades

 

 

 

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L'usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol dels signes susceptibles d'utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de www.aulasabadell.cat.i / o tercers, que tenen dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic.

 

Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a www.aulasabadell.catde qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions.

 

En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús d'aquest lloc web no confereixen al usuaris cap altre tipus de dret d'utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

 

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per a www.aulasabadell.cat o el tercer titular els drets afectats. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. 

 

www.aulasabadell.catés titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements.

 

El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'esmentada Entitat

 

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts.

 

L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a www.aulasabadell.cat l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

 

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'USUARI DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a:

 

 • Fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable en cada moment; (II) les Condicions Generals del Lloc Web; (III) la moral i bons costums generalment acceptats i (IV) l'ordre públic.
 • Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web.
 • Facilitarinformació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web ja mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. 

 

L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a www.aulasabadell.cat o a tercers per la informació que faciliti.

 

No obstant el que estableix l'apartat anterior l'Usuari haurà així mateix abstenir de:

 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de a www.aulasabadell.cat, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de a www.aulasabadell.cat, tercers proveïdors i altres usuaris.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de a www.aulasabadell,cat o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts.
 • Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, de dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i / o dels continguts.
 • En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 

 • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic .
 • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
 • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a a www aulasabadell.cat o a  tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar
 • Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.
 • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
 • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

 

 

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret.

 

En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a www.aulasabadell.cat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

 

En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior a www.aulasabadel.cat quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

 

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar per a www.aulasabadell.cat 

  

 

6. HIPERVINCLES

L'usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web de www.aulasabadell.cat així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit www.aulasabadell.cat 

 

El lloc web de www.aulasabadell.cat  normalment no inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, però si ho fes i per tal de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'entitats col·laboradores i / o patrocinadores www.aulasabadell.cat no es responsabilitza del contingut d'aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

 

Es concedeix a l'usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web:

 •  (i) no podran donar a entendre que www.aulasabadell.cat recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; 
 • (ii) no podran falsejar la seva relació amb www.aulasabadell.cat ni afirmar que www.aulasabadell.cat ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius www.aulasabadell.cat  
 • (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; 
 • (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal;(
 • v) ha d'enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l'enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del lloc web.

 

www.aulasabadell.cat podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. www.aulasabadell.cat no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. En conseqüència, http://www.aulasabadell.cat no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

 

 

7. COOKIES

www.aulasabadell.cat es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "galeta" al lloc web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l'ús que faci del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les "cookies" utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l'usuari.

 

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar la navegació de l'Usuari en el Lloc Web, quan l'Usuari permeti la seva recepció.

 

Al seu torn podrà eliminar les "cookies" per a això haurà de consultar les instruccions d'ús del seu navegador.

 

Gràcies a les cookies, resulta possible www.aulasabadell.cat reconegui el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l'usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades. Pot treure o bloquejar les cookies utilitzant les opcions del seu navegador, però en alguns casos, això pot afectar la seva capacitat d'utilitzar www.aulasabadell.cat.

 

 
8. RESPONSABILITATS

www.aulasabadell.cat no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de www.aulasabadell.cat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

 

www.aulasabadell.cat  no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

 

www.aulasabadell.cat podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d'Ús.

 

www.aulasabadell.cat no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l'ús del lloc web. Únicament serà responsable d'eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de www.aulasabadell.cat 
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
 • Abús indegut o inadequat del lloc web.
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. Els administradors de www.aulasabadell.cat es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

 

 

www.aulasabadell.cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris del Lloc Web.

 

Així mateix, www.aulasabadell.cat  queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, pot ser l'usuari reclamat per www.aulasabadell.cat de danys o perjudicis causats.

 

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a www.aulasabadell.cat  indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del lloc web.

 

Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar el www.aulasabadell.cat  davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", " crawlers "o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

 

 

9. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SABADELL, PER A LA GENT GRAN tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per això, l'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta el lloc web.

 

Sempre podrà exercir els seus drets que té per llei d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret a l'oblit d'una forma gratuïta.

 

Per això cal que vostè mateix o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents documents al Responsable de Fitxer d'AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SABADELL, PER A LA GENT GRAN

 

Atenció a l'Usuari: AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SABADELL, PER A LA GENT GRAN

. Correu electrònic: aulasabadell@hotmail.com

 

Dades necessàries:

-  Fotocòpia DNI

-  Identificació suficient si té la representació, tutela o curatela d'un menor.

- Explicació i objecte de la reclamació.

-  Indicar domicili per a enviament de comunicacions, telf., Correu electrònic, per poder posar-nos en contacte amb vostè al més aviat i abans de deu dies.

 

 

10. CODI DE CODUCTA

Principis generals: d'AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SABADELL, PER A LA GENT GRANes compromet a que contingut dels serveis oferts no han de:

1.    Induir o promoure discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i la resta de l'ordenament jurídic.

2.     Induir o incitar a actuar de forma il·legal.

3.    Dur a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars

4.     Induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor, o aprofitar-se o explotar l'estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l'usuari que truca.

5.    Induir o incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l'equilibri psíquic.

6.    Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor ia la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.

7.    Contenir informació falsa o caduca.

8.    Els serveis que incorporin sol·licitud d'informació o dades caràcter personal, incloent nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.

 

 

11. DURADA I ACABAMENT

La prestació del servei d'aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, www.aulasabadell.cat podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, www.aulasabadell.cat anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

 

 

12. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-els, www.aulasabadell.cat no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

 

 

13. FORÇA MAJOR

www.aulasabadell.cat no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

 

14. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com l'ús del lloc web, es regiran per la expressament per la legislació espanyola, en l'àmbit del dret internacional privat.

 

Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Sabadell, llevat que alguna llei o tractat internacional actués com a llei especial.

 

En el cas que qualsevol estipulació d'aquestes Condicions Generals resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt .

 

En aquests casos, procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

 

 

 

 

 

 

AMB EL SUPORT DE:
Generalitat de CatalunyaAjuntament de Sabadell
VINCULADA A:
Universitat Autònoma de Barcelona
FEDERADA A:
AFOPA

HI COL·LABOREN:
Fundació del Banc de Sabadell Fundació la caixa Fira sabadell Juventus Musicals de Sabadell Belles Arts Fira sabadell vuket

Aula d’Extensió Universitària de Sabadell, per a la Gent Gran - Mapa web · Política de cookies · Avís legal · Contacte · Disseny web Anunzia